The method of lines and exponential fitting

P.J. van der Houwen, F.W. Wubs

  OnderzoeksoutputAcademic

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Aantal pagina's11
  TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Engineering
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit