The microbiome of pest insects: It is not just bacteria

Kiran Gurung*, Bregje Wertheim, Joana Falcao Salles

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
256 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten