The mind incarnate

Hans Dooremalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)839-842
Aantal pagina's4
TijdschriftPhilosophical Psychology
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2006

Citeer dit