The minimal clinically important difference of the Severe Respiratory Insufficiency questionnaire in severe COPD

Tim Raveling*, Janine Kort, Gerrie Bladder, Wolfram Windisch, Peter J Wijkstra, Marieke L Duiverman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer2001334
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume56
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum18-jun-2020
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit