The Motivational Theory of Role Modeling: How Role Models Influence Role Aspirants’ Goals

Thekla Morgenroth*, Michelle K. Ryan, Kim Peters

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

253 Citaten (Scopus)
4108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Motivational Theory of Role Modeling: How Role Models Influence Role Aspirants’ Goals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology