The musically sublime: infinity, indeterminacy, irresolvability

Catharina Anna Wilhelmina Brillenburg Wurth

Onderzoeksoutput

10261 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de Westerse cultuur neemt het idee van het Sublieme een speciale plaats in. Subliem is in de filosofie en de esthetica niet simpelweg een synoniem voor fantastisch of schitterend. Anders dan de term Schoonheid - die we associëren met de serene ervaring van berusting en eenheid - is het Sublieme de term die past bij de paradoxale ervaring van pijn en genot, van fascinate en huiver. Sinds de late 17e eeuw is het idee van het Sublieme verbonden met een ervaring van stomme verwondering en huiver in het aangezicht van de onmetelijke en de overweldigende natuur, waardoor mensen zich plotseling klein, kwetsbaar en onbeduidend voelden, maar waardoor ze tegelijkertijd werden aangetrokken, gefascineerd en geïnspireerd. In haar proefschrift onderzoekt Brillenburg Wurth deze dubbelzinnige ervaring in relatie tot de muziek van de 18e, 19e en 20e eeuw. Zij toont de invloed aan van de cultus van het Sublieme op de muzikale cultuur tussen 1700 en 1900, en meer in het bijzonder op de ‘overwinning’ van de instrumentale muziek aan het einde van de 18e eeuw. Het Sublieme - zo was de gedachte - kon het beste door de ‘openheid’ van instrumentale muziek worden opgeroepen. Binnen deze wisselwerking tussen het Sublieme en het Muzikale analyseert Brillenburg Wurth de sublieme ervaring als een gelijktijdige en onoplosbare ervaring van lust en onlust. Bron: RUG nieuws
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Ankersmit, F.R., Supervisor, Externe Persoon
  • Neubauer, J., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning5-dec-2002
Uitgever
StatusPublished - 2002

Citeer dit