The mutational landscape of Hodgkin lymphoma cell lines determined by whole-exome sequencing

Y. Liu*, F.R. Abdul Razak, M. Terpstra, F.C. Chan, A. Saber, M. Nijland, G. van Imhoff, Lydia Visser, R. Gascoyne, C. Steidl, J. Kluiver, A. Diepstra, K. Kok, Anke van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2248-2251
Aantal pagina's5
TijdschriftLeukemia
Volume28
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2014

Citeer dit