The natural course of myasthenia gravis: a long term follow up study

H.J.G.H. Oosterhuis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  244 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1121-1127
  Aantal pagina's7
  TijdschriftJOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusPublished - okt-1989

  Citeer dit