The need for and development of behaviourally realistic agents

W Jager*, M Janssen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The need for and development of behaviourally realistic agents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Social Sciences

Neuroscience

Computer Science

Psychology