The Neglected Cousin of the Hepatocyte: How Gallbladder Epithelial Cells Might Contribute to Cholesterol Gallstone Formation

Arne Dikkers, Uwe J. F. Tietge*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)296-298
Aantal pagina's3
TijdschriftDigestive Diseases and Sciences
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2013

Citeer dit