The Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)213-220
Aantal pagina's8
TijdschriftEuropean Journal of Political Research Political Data Yearbook
Volume54
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - dec-2015

Citeer dit