The Netherlands

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Political parties in the Netherlands
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1095-1101
  Aantal pagina's7
  TijdschriftEuropean Journal of Political Research Political Data Yearbook
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift7-8
  DOI's
  StatusPublished - dec-2010

  Citeer dit