Nederland en de (hervorming van de) Wereldhandelsorganisatie

Tristan Kohl, Simon Tans, Henri de Waele

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageThe Netherlands and the (reform of the) World Trade Organization
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenFactsheet
OutputmediaKennisagenda 2020 - "Nederland en de (hervorming van de) Wereldhandelsorganisatie"
UitgeverTweede Kamer der Staten-Generaal
Aantal pagina's7
StatusPublished - 2-nov-2020

Citeer dit