THE NETHERLANDS IN MAPS 1987 - TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE NETHERLANDS

R TERBRUGGE, PH PELLENBARG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)407-&
Aantal pagina's0
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume78
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1987

Citeer dit