The Netherlands in maps 1987: Transport infrastructure in the Netherlands

R ter Brugge, PH Pellenbarg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)407-&
Aantal pagina's0
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume78
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1987

Citeer dit