The Netherlands in maps, 4 cartograms: Transportation (1) Number of inhabitants per private automogile, 1997 and 1960; Transportation (2) Road density, 1992 and 1966; Transportation (3) Railway stations, 1996 and 1978; Transportian (4) Domestic freight t

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 4
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
StatusPublished - 1998

Citeer dit