The Netherlands in maps, 5 cartograms: Education (1) Primary Schools: school size, type of school and development in number of schools, Education (2) Primary school pupils with foreign nationality, Education (3) Pupils in second level education, Educatio

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 5
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
StatusPublished - 1996

Citeer dit