The Netherlands in maps. 5 cartograms: Geography of Death (1) Death rates; Geography of Death (2) Death causes; Geography of Death (3) Employment in undertaking sector; Geography of Death (4) Grave costs 2005; Geography of Death (5) Space for the dead

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 5
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
StatusPublished - 2006

Citeer dit