The Netherlands in the World (part 2): Import and Export

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume90
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1999

Citeer dit