Nederland laat kansen liggen in de zorg voor jeugd: Goede cijfers over de gezondheid van kinderen en adolescenten zijn belangrijk

Danielle Jansen, Karoly Illy

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Compared to other European countries, the Netherlands does not collect enough data on the health of its youth. There is still room for improvement there.
Vertaalde titel van de bijdrageThe Netherlands misses out on opportunities in the care for youth: Good figures on the health of children and adolescents are important
Originele taal-2Dutch
TijdschriftMedisch Contact
Volume25
StatusPublished - 23-jun-2020

Citeer dit