The Netherlands: political developments and data in 2018

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)198-204
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Political Research
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum18-okt-2019
DOI's
StatusPublished - dec-2019

Citeer dit