The Netherlands: Political Developments and Data in 2020

Simon Otjes, Laurien Hansma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot) 273-282
Aantal pagina's10
TijdschriftEuropean Journal of Political Research Political Data Yearbook
Volume60
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum19-apr-2021
DOI's
StatusPublished - dec-2021

Citeer dit