The neuroanatomical organization of intrinsic brain activity measured by fMRI activity in the human visual cortex

Vertaalde titel van de bijdrage: De neuro anatomische organisatie van intrinsieke hersenactiviteit gemeten door fMRI in het menselijke visuele cortex

Nicolas Gaspar Gravel Araneda

  Onderzoeksoutput

  1034 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het bestaan ​​van intrinsieke neuronale activiteit op vele schalen is aangetoond met behulp van verschillende methodologische benaderingen, maar de biologische relevantie ervan begrijpen we nog niet goed. Een manier om intrinsieke neuronale activiteit bij mensen te bestuderen is door gebruik te maken van rusttoestand (resting-state; RS) functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI). In mijn proefschrift, getiteld ”The Neuroanatomical Organization of Intrinsic Brain Activity Measured by fMRI in the Human Visual Cortex”, beschrijf ik nieuwe RS-fMRI analyses die een opmerkelijke mate van detail onthullen over de functionele neuro-anatomische organisatie van de menselijke visuele cortex. Ik heb deze analyses toegepast om de lokale en gedistribueerde hersendynamiek binnen en tussen verschillende delen van de visuele cortex te onderzoeken. Ik laat daarbij zien hoe deze dynamiek als gevolg van verschillende manieren van stimulering verandert. Ik besluit mijn proefschrift door mijn bevindingen te interpreteren en te bespreken in het licht van verschillende theoretische perspectieven. Ik benadruk dat er, naast extern opgewekte reacties, ook een constante stroom van interne processen bestaat. Daarmee moet rekening worden gehouden omdat ze ook bijdragen aan de neuronale activiteit in de visuele cortex. Hoewel ik me heb gericht op het visuele systeem, kan de benadering die ik heb ontwikkeld worden toegepast op elk corticaal netwerk om veranderingen in hersendynamiek te bestuderen onder verschillende experimentele omstandigheden. Samenvattend, de bevindingen verkregen met behulp van mijn nieuwe fMRI-analyses leveren bewijs dat de intrinsieke fluctuaties in activiteit in de vroege corticale visuele cortex wijzen op functioneel relevante processen. Mijn bevindingen ondersteunen het gebruik van RS-fMRI voor het karakteriseren van de corticale functie en connectiviteit bij gezonde personen en mensen met een aandoening.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe neuro anatomische organisatie van intrinsieke hersenactiviteit gemeten door fMRI in het menselijke visuele cortex
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Cornelissen, Frans, Supervisor
  • Jansonius, Nomdo, Supervisor
  • Renken, Remco, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-apr.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0593-3
  Elektronische ISBN's978-94-034-0592-6
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit