The neurosurgeon and the blood-brain barrier: A survey

K.G. Go*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)25-27
  Aantal pagina's3
  TijdschriftActa Neurochirurgica
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 1988

  Citeer dit