The New Cambridge Bibliography of English Literature. Vol. 2, 1660–1800. Edited by George Watson; vol. 4, 1900–1950. Edited by I. R. Willison. Cambridge: At the University Press. 1971; 1972

J. Gerritsen

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)87-89
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEnglish Studies
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit