The new German `fracking´package

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
608 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)293-316
Aantal pagina's23
TijdschriftJournal of Energy and Natural Resources Law
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 18-jul.-2017

Citeer dit