The new look on asthma: linking phenotypes, endotypes and biomarkers to asthma management

Zuzana Diamant*, Nicola A. Hanania

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-+
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCurrent Opinion in Pulmonary Medicine
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2016

  Citeer dit