The new mineral planning act in the Netherlands: a central government's grip on quarrying?

Vertaalde titel van de bijdrage: De nieuwe Ontgrondingenwet in Nederland: centrale overheid heeft ontgrondingen in de greep?

OnderzoeksoutputProfessional

99 Downloads (Pure)

Samenvatting

The Dutch planning system and the problems with the old ‘excavation act’ are being discussed. Following on this, a sketch will be given of the new planning system in the new ‘mineral planning act’.
Vertaalde titel van de bijdrageDe nieuwe Ontgrondingenwet in Nederland: centrale overheid heeft ontgrondingen in de greep?
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)7 - 10
Aantal pagina's4
TijdschriftMineral Planning
Volume1995
Nummer van het tijdschrift65
StatusPublished - dec.-1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De nieuwe Ontgrondingenwet in Nederland: centrale overheid heeft ontgrondingen in de greep?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit