The Nobel Prize for medicine for telomere biology and relevance to heart failure research

Pim van der Harst*, Rudolf A. de Boer, Dirk J. van Veldhuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1113-1115
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume11
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec-2009

Citeer dit