The non-existent average individual: Automated personalization in psychopathology research by leveraging the capabilities of data science

Vertaalde titel van de bijdrage: Het niet bestaande gemiddelde individu: Geautomatiseerde personalisatie in psychopathologie onderzoek door het gebruik van data science

Frank Johan Blaauw

  Onderzoeksoutput

  2929 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het belang van het individu bij een 'individu met ziekte' mag niet onderschat worden, een quote van de bekende Hippocrates van Kos rond 400 jaar voor Christus. Hoewel deze uitspraak geldt voor patiënten in de algemene gezondheidszorg, is het belang van het individu nog belangrijker in de specifieke gebieden van de geneeskunde waar een ziekte inherent heterogeen is. Deze heterogeniteit geeft aan dat een 'one-size-fits-all' aanpak waarschijnlijk niet de optimale oplossing is en er juist een maatwerk behandeling samengesteld moet worden. Een domein waarbij er een hoge heterogeniteit is tussen- én binnen individuen, is de psychopathologie.

  In dit proefschrift wordt de psychologie benaderd als een individueel and continu fenomeen. Dat wil zeggen, niemand is altijd blij of altijd depressief en het verloop hiervan is specifiek voor ieder individu. Het eerste deel van dit proefschrift richt zich erop hoe er vanuit dit perspectief op grote (nationale) schaal data verzameld kan worden. Hiervoor worden de implementaties van twee door ons ontwikkelde e-mental health platforms beschreven (en geanalyseerd). Vervolgens worden verschillende technieken beschreven om deze data mee te analyseren. Eerst vanuit een traditionele tijdreeksanalyse aanpak en daarna vanuit de machine learning.

  Het proefschrift wordt geconcludeerd met een analyse van de beschreven platforms, en stellen een algemene architectuur voor e-mental health en vragenlijst applicaties voor. Vervolgens wordt er gereflecteerd op de ontwikkelde analyse technieken, en hoe deze in de praktijk gebruikt kunnen worden.
  Vertaalde titel van de bijdrageHet niet bestaande gemiddelde individu: Geautomatiseerde personalisatie in psychopathologie onderzoek door het gebruik van data science
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Peter, Supervisor
  • Aiello, Marco, Supervisor
  • van der Krieke, Lian, Co-supervisor
  Datum van toekenning12-feb.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0405-9
  Elektronische ISBN's978-94-034-0404-2
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Het niet bestaande gemiddelde individu: Geautomatiseerde personalisatie in psychopathologie onderzoek door het gebruik van data science'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit