The occurrence of symptoms of possibly chronic airway diseases in toddlers

E.H. Jancik, L.T. van der Weele, N.G.M. Orie

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)307-322
  Aantal pagina's16
  TijdschriftPneumonologie-Pneumonology
  Volume151
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit