THE OMEGA POINT - THE SEARCH FOR THE MISSING MASS AND THE ULTIMATE FATE OF THE UNIVERSE - GRIBBIN,J

RH SANDERS*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)294-295
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume330
Nummer van het tijdschrift6145
StatusPublished - 19-nov.-1987

Citeer dit