THE OPTIMALITY CONCEPT

HFR PRECHTL

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  172 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)201-205
  Aantal pagina's5
  TijdschriftEarly Human Development
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit