The origins of the Mithraic mysteries: cosmology and salvation in the ancient world - D. Ulansey

J. D. North*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)807-808
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTls-The times literary supplement
  Nummer van het tijdschrift4556
  StatusPublished - 27-jul-1990

  Citeer dit