The outcome of childhood epilepsy: what improvements are needed?

Peter Camfield*, Carol Camfield, Willem F. Arts, Oebele F. Brouwer, Alexis Arzimanoglou

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)101-104
  Aantal pagina's4
  TijdschriftEpileptic disorders
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jun-2013

  Citeer dit