The paradox of intracranial hypotension responding well to CSF drainage

C. M. Roosendaal*, M. H. Coppes, P. C. A. J. Vroomen

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)e178-e179
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEuropean Journal of Neurology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2009

  Citeer dit