The parotid gland connection: ultrasound and biopsies in primary Sjogren's syndrome

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere38
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume77
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum29-sep-2017
DOI's
StatusPublished - jul-2018

Citeer dit