The Part-time economy: Part-time work in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-7
TijdschriftInternational labor brief
Volume11
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2013

Citeer dit