The Pasupata observance ('Atharvavedaparisista' 40)

P Bisschop*, A Griffiths

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutputpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)315-348
  Aantal pagina's34
  TijdschriftIndo-Iranian Journal
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit