De bijzondere geschiedenis van de historische paragrafen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Antoon de Baets*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageThe Peculiar History of the Historical Recitals from the Universal Declaration of Human Rights
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer1
  Pagina's (van-tot)265-276
  Aantal pagina's12
  TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift224
  StatusPublished - 14-nov-2020

  Citeer dit