The Personal is Political: Pentecostal Approaches to Governance and Security

Brenda Bartelink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  106 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Plaats van productieCambridge
  UitgeverijTransatlantic Policy Network for Religion and Diplomacy
  Aantal pagina's8
  StatusPublished - feb.-2020

  Citeer dit