The pharmacoeconomics of alternatives to allogeneic blood transfusion

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)29 - 36
TijdschriftTransfusion Alternatives in Transfusion Medicine
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2004

Citeer dit