The pharmacokinetic and biological activity profile of dexamethasone targeted to sinusoidal endothelial and Kupffer cells

B.N Melgert, B Weert, H Schellekens, D.K F Meijer, Klaas Poelstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1 - 10
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Drug Targeting
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2003

Citeer dit