De plaats van Nederland in de naoorlogse Europese ontwikkeling

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageThe place of the Netherlands in the postwar European development
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)53-54
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - okt-2014

  Citeer dit