The placemaking tube

Lubbertus Johannes Wilhelmus van Limburg

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Het proefschrift gaat over kennismanagement en onderzoekt of men door middel van effectieve en efficiënte toepassing tot betere en innovatievere besluitvorming kan komen. De wereld is sterk veranderd sinds de komst van het internet. Door het putten van meestal zogenaamde ‘tacit’ kennis uit (Online) Communities of Practice krijgt men diepere en betere kennis, hetgeen wellicht leidt tot betere besluitvorming. De Placemaking Tube is een structuur, na analogie van Einsteins wormgaten opgesteld, die twee universa verbindt: die van de praktijk en dus van de placemakers en die van de kennis die geput wordt uit Communities waar de (‘tacit’) kennis zich bevindt. De resultaten van het onderzoek zijn tevens toepasbaar op andere terreinen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Ashworth, Gregory, Supervisor
  • Pellenbarg, Pieter, Supervisor
  Datum van toekenning8-okt.-2012
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit