The Plasticity of Time, "Mngvr": Susanne Kriemann and Ruby de Vos in Conversation

Susanne Kriemann, Ruby de Vos

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)69-77
Aantal pagina's8
TijdschriftKunstlicht
Volume42
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 2021

Citeer dit