The polarized architecture of hepatocytes: Regulation by intrinsic and extrinsic factors

Vertaalde titel van de bijdrage: De gepolariseerde architectuur van hepatocyten: Regulatie door intrinsieke en extrinsieke factoren

Christiaan Slim

  Onderzoeksoutput

  1028 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hepatocyten maken gal. Om gal af te voeren maken hepatocyten een netwerk van kleine kanalen die uiteindelijk in de galgangen en galblaas uitkomen. De microanatomie van dit gal canaliculair netwerk is uniek voor hepatocyten, en mogelijk gemaakt door de unieke gepolariseerde architectuur van individuele hepatocyten (hepatocyte polariteit). De vorming van hepatocyte polariteit en het gal canaliculair netwerk is cruciaal voor een gezonde lever. Het is daarom belangrijk te weten welke cellulaire principes en moleculaire mechanismen ten grondslag liggen aan het ontstaan en de instandhouding van het gal canaliculair netwerk. In ander buisvormend epitheel (zoals de darm en nieren, maar ook de grotere galgangen van de lever) zijn de (symmetrische) oriëntatie van celdeling, de micro-omgeving van de cellen, en intracellulair eiwit transport cruciaal voor buis- en lumenvorming. Hoe hepatocyten zulke mechanismen gebruiken voor het maken van het gal canaliculair netwerk is onduidelijk. Dit proefschrift laat zien dat hepatocyten een hepatocyte-specifieke (asymmetriche) oriëntatie van celdeling gebruiken welke gereguleerd wordt door het eiwit Par1b, die de locatie van het mitotische spindel-oriënterende eiwit LGN bepaald. Blootstelling van hepatocyten aan een cholangiocyte-achtige micro-omgeving, waaronder het basaal membraan eiwit laminine, induceert het verlies van deze hepatocyte-specifieke oriëntatie van celdeling, en stimuleert de vorming van galgang-achtige structuren. Deze phenotypische conversie gaat niet gepaard met veranderingen in genexpressie profielen. Ten slotte kunnen hepatocyten meerdere pre-kanaal structuren per cel genereren dankzij een unieke manier en context van intracellulair transport. Kortom, hepatocyten gebruiken buisvormende mechanismen op een unieke manier om hun gepolariseerde architectuur te waarborgen. Ook zijn hepatocyten niet gelimiteerd tot het vormen van een enkel apicaal domain en lumen voorafgaand aan gal canaliculair netwerk ontwikkeling. Wij speculeren dat deze unieke eigenschappen van hepatocyten bijdragen aan de vorming van het gal-canaliculaire netwerk, en dat deze processen relevant zijn voor de (patho)biologie van ziektemodellen zoals bijvoorbeeld cystelever, fibrose, en hepatocellulair carcinoma.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe gepolariseerde architectuur van hepatocyten: Regulatie door intrinsieke en extrinsieke factoren
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Dick, Supervisor
  • van Ijzendoorn, Sven, Co-supervisor
  Datum van toekenning3-sep.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7105-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7104-7
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit