The Politics of Authenticity: Countercultures and Radical Movements across the Iron Curtain, 1968-1989

Stephen Milder*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)250-252
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCentral European History
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2020

  Citeer dit