De politieke achtergronden van het Japanse codificatiestreven in de Meiji-periode (1868-1912) en de positie van het gewoonterecht in het Japanse BW

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageThe politics of Japanese codification in the Meiji-era (1868-1912) and the position of customary law in the Japanese Civil code
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-31
Aantal pagina's7
TijdschriftGroninger Civilistenblad
Volume2015
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jun-2015

Citeer dit