The Politics of the Production and Reception of Sources – Editors’ Introduction

Michel Doortmont, Dmitri van den Bersselaar, John H. Hanson, Jan Jansen

  OnderzoeksoutputAcademic

  26 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-5
  Aantal pagina's5
  TijdschriftHistory in Africa : a journal of method
  Volume43
  DOI's
  StatusPublished - jun.-2016

  Citeer dit