Van luis in de pels, via appendix tot vitaal orgaan: De positie van wetenschapswinkels binnen de Universiteiten

Maaike Lursen, Henk Mulder, Nicole Farkas

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageThe position of science shops in Universities: The position of science shops in Universities; from “pain in the ass” to appendix to vital organ
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)158-164
  TijdschriftTijdschrift voor Wetenschap, Technologie en Samenleving
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit